MENÜ
KURUMSAL

Haberler/Etkinlikler

Trakya Kalkınma Ajansı Proje İmza Töreni

 Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’ nin Trakya Kalkınma Ajansı tarafından sunmuş olduğu “Ekonomi Yaratacak Katma değerli Yüksek Teknolojik Girişimcilik Modeli”  projesi Genel Müdürümüz Prof.Dr.Bülent EKER’ inde bulunduğu törende Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Osman ŞİMŞEK ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından karşılıklı imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Bu projede TR21 Trakya Bölgesinin genelinde insan kaynakları niteliğinin ve kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanarak bölgede işbirliği ve dayanışma kültürünü geliştirici mekanizmaların oluşturulması, kurumlar arasında işbirliği ve ortaklıkların geliştirilmesi ve dezavantajlı kesimlerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Projenin yürütülmesi Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi birimlerinde NKÜTEK personeli tarafından sağlanacaktır. İşleyişle ilgili olarak bilgilendirme ve katılımcı sağlanması konularında yakın zamanda açıklamalar yapılacaktır.