MENÜ
BİLGİ

Teknokent Hakkında

Kurulduğu yöre, bölge ve genel olarak ülkedeki bilgiye dayalı kurumlarının ve işletmelerinin teknoloji alanındaki rekabet edebilirliğini ve yenilikçi niteliğini geliştirmek amacıyla; bilgi ve teknolojinin üniversiteler, araştırma merkezleri, şirketler ve pazarlar arasında dolaşmasını teşvik eden ve kolaylaştıran inovasyona(buluşçuluk) dayalı şirketlerin kurulmasını ve gelişimini destekleyen, paydaşlarına AR-GE çalışmalarında kullanılacak yüksek nitelikli ofis alanları ve destek hizmetleri sunan, profesyonel anlayışla yönetilen organizasyonlarıdır.

Teknoparklarda AR-GE faaliyetleri yürüten kuruluşlar; sanayi ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların AR-GE birimleri olabileceği bigi bu kuruluşların kurduğu müstakil AR-GE şirketleri, bilgi tabanlı şirketler, öğretim üyelerinin kurduğu AR-GE şirketleri, genç girişimciler tarafından kurulmuşbilgiye dayalı çalışmaya odaklanmış AR-GE şirketleri olabiliyor.

NKÜTEK araştırma ve teknoloji geliştirme, yazılım üretme projelerinin temel faaliyetler olduğu araştırmacıların, mühendislerin, yazılımcıların ve tüm diğer çalışanların günlük hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdiği, yüksek nitelikli bir yaşam alanı sunmayı planlamaktadır.

Bünyesinde Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), KOSGEB ile birlikte yürütülen Teknoloji Merkezi (TEKMER), Kuluçka Merkezi bulunmaktadır. İki lokasyonda yer almaktadır :

TGB1 - 14.132 m kare alana sahip Merkez Kampüs
TGB2 - 24.943 m kare alana sahip Çorlu Mühendislik Fakültesi Kampüsü