MENÜ
BİLGİ

Teknoloji Transfer Ofisi

TTO buluşçular, yenilikçiler ve girişimcilere fikir ve önerilerini fikirden uygulamaya geçirip ticarileştirmesii bunun toplumun ileke ekonomisinin ve üniversitenin faydasına dönüştürülmesi sürecinde yardımcı olur. TTO aracılığıyla firmalara AR-GE ve yazılım geliştirme faaliyetleri için ihtiyaç duydukları finansman ve risk sermayesi bulunması deteği verilmesinin yanı sıra, geliştirdikleri ürünlerin ve üretim yöntemlerinin fikri mülkiyet hakkı ve patent alınması, marka tescil, test ve kalibrasyon, eğitim vb. konularda da destekler verilmektedir.

Sanayicinin problemlerine çözüm bulabilmek için yürütülenprojelerin, ekonomik anlamda değer ifade etmesi beklenmektedir.

TTO da İşlem Nasıl Oluyor ?: Bölge, ülke ekonomisinin gerek inovasyon ve toplumsal faydaya yönelik bilimsel araştırma yapma yeteneği gerekese özel sektör ile iş birliği yapma pratiği açısından NKÜ TTO kurumsal temel yetkinliklere sahiptir. Bununla ilgili yetişmiş uzmanlaşmış öğretim elemanlarımız mevcuttur.

Önce NKU TTO sizden gelecek ya da bizim belirlediğimiz proje önerileri doğrultusunda ofis olarak ön görüşmeyi yapıldıktan sonra öğretim elemanlarımız ile firmaları buluşturup yapılacak yol haritası belirlenmektedir.

TTO ile iş yapmak? : Üniversite Sanayi iş biriliğinin yapılabileceği en güzel olanaktır. Sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi için teknolojiyi üretebilecek bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bu da bilgi üretilmesinde liderlik eden kurumlar olan üniversiteler ile sanayi ararında bir bağ kurulması ile mümkün olur.

TTO da Ticarileşme ve Girişimcilik : Yenilikçi fikir ve ya rekabetçi yöntem içeren bir buluşun ticari değeri olan ürüne çevrilmesi yani teknolojinin ticarileştirilmesi bir çok adımı içeren karmaşık ve uzun bir süreçtir. Bu sürece TTO destek vermektedir.

NKÜ bünyesinde hem inovasyon ve girişimciliğe yönelik eğitimleri (Girişimcilik Sertifika Programı) ve araştırma yapma pratiği ile girişimcilik desteklenmektedir.

TTO da Proje ve Fikirlerinizi Nasıl Korursunuz ? : fikirleriniz hakkında araştırma yaparken, projenizi ve yenilikçi fikirlerinizi nasıl hukuki bir koruma altına alabileceğinizin yollarını size gösterip finansal ve yazılım desteği sağlayarak belge alınmasını sağlıyoruz

Teknoloji Transfer Ofisi İçin Gerekli Formlar

TTO proje kabul ve görevlendirme süreci
TTO buluş bildirim formu
TTO şirket başvuru formu
TTO Görevlendirme bilgi formu
TTO görevlendirme dilekçesi
TTO öğretim elemanı araştırma alanı bilgilendirme formu
TTO kontratlı AR-GE proje sözleşmesi
Firma bilgi formu
Firma talep yazısı
Gizlilik sözleşmesi
Öğrenci bilgi formu
Patent faydali model bildirim formu
Proje bilgi formu