MENÜ
BİLGİ

Üniversite-Sanayi İş Birliği Platformu

NKÜTEK; ülkemizde, Üniversite-Sanayi işbirliğini en üst düzeye çıkararak ileri teknoloji kullanan veya üreten şirketlerin oluşumunu ve büyümesini desteklemek, mevcut kaynaklarını daha verimli kullanmalarını sağlamak veya yeni kaynak yaratılması amacıyla yenilikçi ileri teknoloji ve yazılım geliştirme alanlarında faaliyet gösterecek şirketlere AR-GE çalışmalarını yürütebilecekleri ortam ve destek sağlamak amacı ile kurulmuştur. Yılda bir defa bilgilendirme toplantıları yapılır.

http://nku.globalpiyasa.com üzerinden Üniversiteler için hazırlanan ara yüzlerden firmalarin işbirliği tekliflerine ve proje, danışmanlık gibi gereksinimlerine erişmek ve bunları incelemek mümkündür. Yine bu ara yüzlerden firmalar da akademik web sayfalarına erişerek akademisyenlerin yayınlarını, makalelerini, çalıştıkları ya da önerdikleri projelerini, danışmanlık tekliflerini ve uzmanlık alanlarını inceleyebilirler. Bu aşamada firmaların talepleriyle akademisyenlerin projeleri eşleştirilebilir. Globalpiyasa.com bölgesel olarak da iş birliği talepleri ve proje tekliflerinin sergilendiği, bunlara ulusal ya da global düzeyde de erişilebildiği bir yapı kurmayı amaçlamaktadır. NKÜTEK Bu sisteme üyedir.